Επικοινωνία

Πολυφωνία Βερολίνου

Ελληνογερμανική Χορωδία Βερολίνου

Email:        vorstand@polyphonia-chor.de

Τόπος προβών:

Begegnungsstätte Falckensteinstraße Falckensteinstraße 6 10997 Berlin

Τραπεζικός Λογαριασμός:

Polyphonia e.V.

IBAN: DE75 1001 0010 0060 0971 04
BIC: PBNKDEFF

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το εγγεγραμμένο σωματείο Polyphonia e.V. ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτό στα πλαίσια της παραγράφου 6 του Νόμου για τη Χρήση των Τηλεϋπηρεσιών και της παραγράφου 6 του Κρατικού Συμβολαίου για τις Υπηρεσίες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Δημιουργήθηκε με καλή προαίρεση και με αποκλεισμό κάθε ευθύνης. Για εικόνες, περιεχόμενα και λινκ δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

Comments are closed.