Τη Υπερμάχω – Ο ακάθιστος ύμνος

Hörbeispiele

Die reine byzantinische Version hören (Einstimmig mit Isson)


Eine mehrstimmige Version (Kirchenmusik in Eptanissa)


Die “Συμφωνία της λεβεντιάς” (Symphonie der Tapferkeit) von Manolis Kalomoiris